Uppdatering av systemet

Vi förbereder för uppdateringar i Nordvisions projektdatabas, den som du kommer åt genom att logga in. Vi ber dig därför vänta med att göra ändringar i dina projekt, eftersom ändringar som görs just nu inte kommer att sparas i det uppdaterade systemet. Vi meddelar genast när det är möjligt att spara ändringar igen.

You are not logged in. Please log in to access this function.