Alt du trenger å vite før du presenterer et prosjekt

Høst og vår er i Nordvision synonymt med pitcher og møter på tvers av landegrenser i Norden. Pandemien har lært oss å både holde avstand, men også å møtes på avstand, og det fortsetter vi med også i høst. Her har vi samlet alt du trenger å vite før du møtes med dine nordiske kolleger. Scroll nedover og finn svar på det du lurer på. 

En idé

Det starter med en god idé. Før den kan tas med til en nordisk pitch, skal den være godkjent av din bestiller/programsjef. Enten som et utviklingsprosjekt eller en samproduksjon.

Hva slags prosjekt skal du presentere?

Vi skiller mellom utviklingsprosjekter og samproduksjoner i Nordvision. Utviklingsprosjekter er ideer som kanskje ikke ennå er bestilt, men som dere mener har potensiale til å bli noe hvis de får litt mer penger, mer tid etc. Samproduksjoner er prosjekter som allerede er bestilt, men som dere ønsker å inkludere flere land i, som samprodusenter.

Hvor skal jeg presentere?

Nordvision er organisert etter genre, og vi har blant annet programgrupper for innhold for fakta, kultur, barn, ung, undersøkende journalistikk og drama. Vår møtekalender kan hjelpe deg å finne riktig sted, men hvis du er i tvil om hvor prosjektet ditt passer inn så hører vi gjerne fra deg!

Husk godkjenning av prosjekt

For å få lov til å presentere skal prosjektet ditt forankres, og helst godkjennes av en bestiller eller en som er programansvarlig. Det kan være en programsjef, en redaksjonssjef eller en bestiller. Her kan finne ut hvem som er din bestiller.

Registrering av prosjekt

Før du deltar på møtet skal du registrere ideen i Nordvisions projektkalender. (Registrer deg som bruker på nordvision.org aller først). 

Dette er for at de andre landenes bestillere skal kunne lese om prosjektet, men også fordi vi trenger å ha en oversikt over hvilke prosjekter som til en hver tid er aktive samproduksjoner.

Du trenger følgende informasjon for å kunne registrere prosjektet:

- Navn på prosjektet
- En kort beskrivelse av prosjektet
- Et bilde eller en kort video - (spør hvis du vil ha tilgang til vår Vimeo-konto) 
- Informasjon om rettigheter, hvilken type prosjekt (samproduksjon eller utviklingsprosjekt), hvor mye koster det for en partner å være med i prosjektet og når planlegger dere å levere prosjektet til de som blir med?
- All informasjon blir også synlig på møtet for bestillerne via Pitch Mode

Pitch mode brukes under pitchene av bestillerne for å få en bedre og mer visuell oversikt over de prosjektene som presenteres - illustrert med bildet over. Derfor er det også viktig å laste opp et bilde eller en video, slik at prosjektet ditt også er så visuelt som mulig. 

Forberedelse til pitch

På møtet vil du møte representanter fra alle de fem nordiske bolagene / allmennkringkasterne, språket på pitchen velger du selv, enten skandinavisk eller engelsk. 

Det er viktig at du i pitchen forklarer hvorfor prosjektet er relevant og interessant for et publikum utenfor ditt eget land, og hvorfor det kan passe som en nordisk samproduksjon.

Husk også å opplyse om: 

- Hva slags prosjekt er dette, og hva søker du? Utvikling eller samproduksjon?
- Hvor mye penger søker du?
- Hvis du søker penger til et utviklingsprosjekt: Forklar hva vil du bruke pengene til. For eksempel: utvikle mer, gjøre mer research, produsere en pilot osv.
- Si også noe om hvilke rettigheter som inngår, når kan du begynne å produsere, og når du kan levere prosjektet. 

Trenger du mer innsikt i hvordan de andre nordiske landene tenker eller om din idé har nordisk potensiale? Kontakt din bestiller eller Nordvisionssekretariatet.

Husk: Får du med minst en partner fra en annen nordisk kringkaster, kan du også søke penger i Nordvisionsfondet.

I ukene/dagene før møtet

Når prosjektet ditt er godkjent for å presenteres får du tilsendt informasjon om hvilken tid du skal presentere, og en link til møtet. 

Test prosjektet før pitch

Denne høsten foregår pitchene på Microsoft Teams, og vår erfaring er at det er viktig å teste presentasjonen sin før selve møtet. Derfor legger vi opp til en test-dag i forkant. Hvis du har meldt på et prosjekt vil du få en link til denne testen på mail. Hvis du ikke har fått denne linken, send oyes@remove-this.dr.dk eller tono@remove-this.dr.dk en mail, så setter vi opp et møte. 

På møtet

På møtet deltar bestillere eller andre med lignende mandat fra de nordiske "bolagene" (DR, NRK, RUV, SVT, Svenska Yle og Yle). Merk at pitchedager er hektiske, og det er satt av kort tid til hvert prosjekt. Møt opp 10 minutter før det er din tur. Noen ganger er det endringer inn til siste minutt. Selve pitchen skal være maksimalt 5 minutter lang, og etter det er det satt av 4 minutter til spørsmål fra deltakerne i møtet. Vårt beste tips er å øve på presentasjonen og å være helt tydelig på hva du ønsker fra de andre landene.

Etter møtet

Bestillerne møtes kort tid etter at pitchene er avsluttet og bestemmer hvilke prosjekter de ønsker å delta i samproduksjon av. Hvis du får en nordisk samprodusent kan du også søke om produksjonsstøtte fra Nordvisionsfondet.

Hvis du har søkt utviklingsstøtte i en av gruppene fakta, kultur, barn eller ung, så deler de ut utviklingsstøtte selv, og da vil du umiddelbart etter møtet få vite om du får penger eller ikke. 

Hvis du søker penger i andre programgrupper så må du først få noen til å støtte ideen, og så søke penger ved å fylle ut et skjema på Nordvisions fondssider.

Hvis du får støtte

For prosjekter med co-produksjonspartner(e):

- Hold prosjektet oppdatert i prosjektkalenderen
- Oppgi i prosjektkalender og til co-produsenter hvem som er kontaktperson på prosjektet. 
- Sørg for å lage kontrakt med co-produsentene. Du finner maler/skabeloner for samproduksjonsavtaler på vår site. 
- Skal prosjektet søke penger i Nordvisionsfondet? Se deadlines og hvordan du gjør det på nordvision.org.

For prosjekter som er tildelt utviklingsstøtte:

- Hold prosjektet oppdatert i prosjektkalenderen.
- Oppgi i prosjektkalender hvem som er kontaktperson på prosjektet.
- Du blir kontaktet av Nordvisions-sekretariatet for videre fremdrift og kontrakt for prosjektet.  
- Penger utbetales når utviklingskriterier er godkjent av de nordiske bestillerne og dere har fått en kontrakt fra Nordvision. 

Og videre...

- Når produksjonen er klar for levering, kan du distribuere den til dine samproduksjonspartnere via Nordif-systemet, som er det systemet som brukes for å håndtere innhold på tvers av Norden.  
- Husk også å sende all relevant informasjon til dine partnere, så som musikkbruk, (Coda/IFPI/Tono), pressebilder og markedsføringsmateriale.

Nordvisions-ordliste

Hovedprodusent – Den kringkasteren/bolaget som er hovedansvarlig for prosjektets økonomi og innhold. 

Samproduksjon, co-production – Et programsamarbeid med mer enn en kringkaster/bolag involvert, men hvor kun en av dem er hovedprodusent.

Reell samproduksjon – Alle deltakende kringkastere/bolag i prosjektet har samme økonomiske og innholdsmessige ansvar. 

NV-bolag – Brukes om de nordiske allmennkringkasterne/public service broadkasterne som deltar i Nordvisionssamarbeidet. På norsk er bolag selskap, mens på dansk er det selskab.  

Prosjektkalender – Nordvisions database over alle aktive samproduksjoner og utviklingsprosjekter. Databasen inneholder informasjon om hvem dine samprodusenter er, budsjett, deadlines mm. 

Gratisutveksling – Alle medlemmer i Nordvision kan utveksle programmer kostnadsfritt med hverandre hvis alle rettighetene er klarert/eier 100% av rettighetene selv. 

Nordif3 - Nordvisions programdistribusjonssystem som er koblet sammen med alle de nordiske bolagenes mediesystemer (MAM). 

Nordvisionsfonden

Om du håller på med en nordisk samproduktion kan du ansöka om stöd från Nordvisionsfonden. Du kan också ansöka om stöd för att utveckla din idé till en samproduktion. Förfarandet skiljer sig lite beroende på vilken programgrupp det gäller.

Läs mera om Nordvisionsfonden

Kreditering: Alle bilder på denne siden er hentet fra https://www.flickr.com/photos/byrawpixel/ med en CC-lisens (Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0))