Utväxling av arkivmaterial

Nordvisions riktlinjer om arkivutväxling

Mellom Nordvision-bolagene er alt arkivmateriale stilt til rådighet vederlagsfritt, hva angår bolagenes egne rettigheter. Kun eventuelle eksterne rettigheter og leveringstekniske kostnader blir å dekke av det bolag som rekvirerer. Kostnader til research eller andre arkivtjenester kan også faktureres etter avtale.

Hvert bolag har en fast arkivkontakt. Enhver forespørsel og leveranse skjer mellom disse kontaktene. Hvis eksterne produsenter som produserer på vegne av et NV-bolag skal benytte arkivstoff fra andre bolag skal vilkårene for bruk av materialet klart fremgå av kontrakten mellom det ansvarlige bolag og den eksterne produsent.

Researchmöjlighet i arkiven

SVT, DR & NRK har möjlighet att fysiskt söka material i varandras arkiv, kontakta respektive bolags arkivrepresentant för mer information om detta. För andra bolag kan man gå via arkiven i de respektive bolagen.

Materialbyte

Fysiskt utbyte av material sker via Nordif3.

Arkiv & arkivrepresentanter

NRK:

Arkiv & Researchsenteret - tel: +47 23044050
Tone B. Feiring 
Inger Karin Raknerud 

SVT:   

SVT Arkiv - tel: +46 87845700
Beryl Melander  
Bengt Lorentzon  
Åsa Sandström 

Yle:

Yle Archives - tel: +358 914803100
Eva Lintunen

DR:

DR Arkiv og Research - tel: +45 35203900
Tine Salomonsen

RUV:

RUV Safnadeild - tel: +354 5153151
Helga Lara Thorsteinsdottir