Kreditering og logoer

Om ett projekt fått stöd ur Nordvisionsfonden, ska fonden krediteras i slutprodukten. Krediteringen ska anges som ”Nordvision” (med eller utan logo – det är upp till producenten). Det här gör det tydligare både inom och utanför bolagen.

Krediteringen ska ske med text (Nordvision). Kreditering med logotyp är upp till varje enskild producent att fatta beslut om.

Förutom Nordvision ska givetvis de samproducerande bolagen också krediteras. Här försöker vi samla de logotyper som för tillfället används. 

Kontakta gärna Nordvisionssekretariatet i fall ni har fler frågor.

 

Nordvision

Nordvisionsfonden skall alltid krediteras med texten "Med stöd från Nordvision" på samma språk som resten av sluttexterna, eller med Nordvisions logo, ifall projektet fått stöd från Nordvisionsfonden.


NRK

Mer information om NRK:s logotyper och manualer hittar du på nrk.no/design. Observera att du också ska ta kontakt med Cecilie Lyng före du använder webbsidan.


DR

Læs hvilke regler der gælder indenfor kreditering, design og indpakning af programmer, der skal sendes på DRs kanaler. 

Læs her (pdf)

 

Hvis du har brug for grafisk materiale såsom logoer og indpakningsskabeloner, bedes du kontakte Inge Kastoft.


RUV

Andra logos hittar du her: https://www.ruv.is/merki

Kontakta Sævar Jóhannesson om du behöver hjälp.


Yle

För Yle ska antingen Yle eller Yle Fem krediteras i slutprodukterna. Närmare info och nerladdningsbara versioner finns här: