Programleveranser inom Nordvision

Nästan alla programleveranser inom Nordvisionssamarbetet sker via vår egen distributionskanal Nordif3.

Det finns också en standardkontraktsmall på fyra språk för samproduktioner, där man kan beskriva i detalj bland annat hur man vill få programmet levererat.

För att åstadkomma en möjligast smidig leverans av samproducerade program så är det bra att beakta bland annat följande:

1. Tydlig beställning av leveranssätt redan på projektkalendernivå från beställarna.

2. När man går in i en samproduktion ska beställaren ange i projektkalenderns ”notes”-fält hur man vill ha programmet levererat.

3. Det är alltid huvudproducentens ansvar att skriva ett avtal men det är också samproducenternas skyldighet att se till att formuleringarna motsvarar deras leveransbehov.

4. Skriv samproduktionsavtal med en tydlig leveransbeskrivning

5. Standardkontraktsmallen är utformad på det sättet att man kan skriva in alla behov och krav när man går in i en samproduktion.

6. Ange kontaktperson för leveransen, inklusive mailadress, i samproduktionsavtalet.

7. Nationell eller i-version. Förtydliga vid beställningen och skriv in i avtalet om ni vill ha original (ljud och grafik) eller en internationell version.

8. Förtydliga i beställningen och i avtalet vem som bekostar vad, som t.ex. omläggning av originalgrafik, textning eller ljudversioner.

9. Erbjud en pre-screen view av programmet för dina  samproducenter för att undvika problem vid leverans.

Nordvisionssekretariatet uppmärksammar och påminner också vid samproduktionsmötena beställarna och kanalredaktörerna om programmens leveransbehov.